Zorganizovanie podujatia 2. septembra 2019
k 120. výročiu založenia najstaršieho organizovaného cyklistického klubu na Slovensku

Obchod (y) na korze
– návrat do starých dobrých čias

Fotogaléria z podujatia
a videodokumentácia z propagácie
podujatia v mestách a samotného
podujatia 2. 9. 2018.