O nás

Sme skupina ľudí, ktorým nie je ľahostajný región východného Slovenska, v ktorom žijeme. Považujeme ho za nádherné územie, kde po stáročia vznikala na malom území pestrá zmes rôznych kultúr, náboženstiev, etník a architektúry.

Tu je na malom území akoby skoncentrovaná celá stredná Európa. Ak sa stretnú ľudia z Prešovského a Košického kraja mimo svojho územia, resp. v zahraničí, napriek tomu, že pochádzajú z rôznych regiónov, kde sa hovorí miestnym dialektom, či jazykom národnostnej menšiny, považujú sa za Východniarov. Je medzi nami zvláštne, nevysvetliteľné puto spolupatričnosti.

Minimálne toľko obyvateľov, ako žije na východnom Slovensku žije za jeho hranicami, pretože práve odtiaľ boli najsilnejšie vysťahovalecké vlny od konca 19. storočia a prakticky pokračujú do dnešných dní.

Svet sa však mení. Vďaka internetu sa stal veľkou dedinou. Máme tu všetky podmienky na kvalitný život. Nevyužívame však potenciál krajiny a to, čo nám zanechali naši predkovia v podobe ľudovej kultúry, či stavebných pamiatok, z ktorých sú viaceré zapísané na zozname UNESCO.

Našim úsilím je preto hľadať cesty, ako využiť tento potenciál. Nik za nás to totiž neurobí.