O projekte
OBCHOD (Y) NA KORZE
- NÁVRAT DO STARÝCH
DOBRÝCH ČIAS

Hlavný cieľom projektu je zatraktívnenie a zvýšenie konkurencieschopnosti poľsko-slovenského pohraničia v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva prostredníctvom vzniku jedinečného produktu „Obchodov na korze“ v retro štýle 1. Československej republiky, ktoré by mali v budúcnosti vzniknúť.

Mala by vzniknúť sieť reálnych prevádzok, ktoré by svojim vzhľadom, sortimentom či prístupom k zákazníkovi prenesú návštevníka do doby pred 2. svetovou vojnou, pripomenú osudy ľudí, ktorí žili v Sabinove v medzivojnovom období.

Prostriedkom pre zatraktívnenie lokality majú byť najmä služby a tovary, ktoré sa vyhotovili v rámci tohto projektu ako inšpirácia pre lokálnych poskytovateľov služieb a pre samosprávy. Tieto služby a tovary však môžu byť použiteľné i v iných regiónoch Slovenska. Sabinov slúži ako príklad, že pri poctivom hľadaní identity akejkoľvek lokality na Slovensku sa dajú nájsť jedinečnosti, na ktorých sa dá stavať miestny rozvoj, vrátane turistického ruchu.

Keďže Sabinov leží na severojužnej trase, prechádza centrom množstvo Poliakov. Jednak kreatívne spracované vstupy do mesta a prerobené fasády by ich mali podnietiť k zastaveniu. Doteraz na to nemali dôvod, resp. zdržali sa iba nakrátko. Našou snahou do budúcnosti je vzbudiť v návštevníkoch záujem zastaviť sa.

Skutočnosť, že Sabinov je najstarším organizovaným cyklistickým klubom na Slovensku s viacerými cyklistickými výnimočnosťami môže prilákať i návštevníkov z Poľska. Pre nich sme pripravili cyklistický streetartový náučný chodník, jediný na Slovensku, a tiež zakúpili a zrekonštruovali 10 bicyklov vyrobených v období 1. Českosloevsnkej republiky, ktoré môžu slúžiť i na krátke bicyklovanie.

V rámci projektu sme si dôstojne pripomenuli ako jedno z mála miest na Slovensku 100. výročie vzniku 1. ČSR.

Toto podujatie sme spojili s dvama ďalšími cyklistickými výročiami, ktoré sú späté so Sabinovom: 120 rokov vzniku najstaršieho organizovaného cyklistického klubu na Slovensku v Sabinove a 85 rokov vzniku Cyklistického práporu 4 v Sabinove.

Na podujatí boli prítomní i naši projektoví partneri z poľského Sanoku a mali možnosť sa povoziť na zrekonštruovaných historických bicykloch.